אונקוטייפ לנשים עם 1-3 בלוטות חיוביות

בדיקת האונקוטייפ לנשים עם 1-3 בלוטות חיוביות היא בדיקה השנויה במחלוקת מסויימת. בדיקה זו בודקת 21 גנים של הגידול במטרה לזהות את הנשים שאינן חייבות לקבל טיפול כימותרפי כטיפול מניעתי.

מחקר קטן מאד שכלל נשים עם גידול שמבטא רצפטור חיובי לאסטרוגן ו/או לפרוגסטרון, הר-2 שלילי ו 1-3 בלוטות חיוביות, מצא שהבדיקה מפחיתה משמעותית את מספר מקבלות הכימותרפיה ומעלה את הביטחון של הנשים והמטפלים בקבלת ההחלטה.

מעניין לציין שלרוב הנשים שניבדקו היה ערך נמוך מ 18 של מדד החזרה (RS).

לא ניתן כל מעקב על הנשים שניכללו במחקר.

השאלה האם ניתן להסתמך על האונקוטייפ בלבד בהחלטה על הצורך בכימותרפיה בנשים עם עד 3 בלוטות חיוביות למעשה לא נענתה.

רק מחקרים פרוספקטיביים (הולכים קדימה עם המטופלות) יוכלו אולי לענות עליה  בודאות מספקת.אונקוטייפ