ההישרדות של נשאיות BRCA

מחקר מצא שההישרדות של נשאיות BRCA שחלו בסרטן השד לפני גיל 40 אינה שונה מההישרדות של נשים בגיל זה שאינן נשאיות BRCA.

מסקנת החוקרים היא שאיבחון סרטן שד בנשאיות BRCA אינו מחייב קבלת החלטה מיידית על ניתוחים מפחיתי סיכון. יש לטפל בדרך הטובה ביותר בסרטן שאובחן בין אם האשה נשאית ובין אם לא. ההחלטה על ניתוחים מפחיתי סיכון אצל נשאיות יכולה להידחות עד סיום הטיפול בסרטן שאובחן.

במחקר שפורסם ב 2014 נימצאו תוצאות שונות, לפיהן כריתת שדיים בילטרלית אצל נשאיות משפרת את ההישרדות. המחקר המוצג כאן אינו שולל כריתה דו צדדית, אך מדגיש שהחלטה זו איננה דחופה והטיפול בסרטן שאובחן אצל הנשאיות קודם לכריתות מפחיתות הסיכון.

ממחקר זה ניתן להבין שההישרדות אחרי סרטן השד בנשאיות מושפעת בשנים הראשונות מהסרטן שאובחן. הסיכון לסרטן שד בשד השני הוא מאוחר יותר.

פורסם : http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article

BRCA4