לינפרזה לסרטן השד בנשאיות

התרופה לינפרזה, השייכת למשפחת התרופות – מעכבי הפארפ, אושרה בימים אלה על ידי ה FDA לטיפול בסרטן שד בנשאיות BRCA ,גרורתיות עם הר-2 שלילי, שכבר טופלו בכימותרפיה ובטיפול הורמונלי (כאשר הרצפטורים להורמונים חיוביים).

לינפרזה היא תרופה המעכבת תיקון דנא פגום. היא מאושרת לטיפול בנשאיות BRCA עם סרטן השחלה.

אישור הלינפרזה לטיפול בסרטן השד בנשאיות BRCA התבסס על מחקר פאזה 3  OlympiAD, שהראה ירידה של 42% בסיכון להתקדמות המחלה או לתמותה במקבלות הלינפרזה שכבר טופלו בטיפולים קודמים. בהשואה לטיפול בכימותרפיה סטנדרטית , הטיפול בלינפרזה עיכב את התקדמות המחלה בכ 3 חודשים.

הטיפול בלינפרזה ניתן במחזורים של 21 ימים, 300 מ"ג פעמיים ביום בבליעה. אחוז המגיבות ומשך התגובה היו טובים יותר בטיפול בלינפרזה לעומת הטיפול בכימותרפיה סטנדרטית.

תופעות הלוואי העיקריות בנשאיות חולות סרטן השד גרורתיות היו: בחילה, אנמיה ועייפות.

פירוט נוסף על הלינפרזה ראו בעמוד תרופות ביולוגיות.

לינפרזה