אחרי קבלת האבחנה של סרטן השד

אחרי קבלת האבחנה של סרטן השד – האם נשים מרגישות שהן קבלו את מלוא המידע על דרכי הטיפול האפשריות? על דחיפות הניתוח? על סוגי הניתוחים? על עוד טיפולים?

שני מחקרים חשובים ביותר על המידע שנשים מקבלות אחרי האבחנה של סרטן השד פורסמו החודש בעיתון  Journal of the American College of Surgery.

המחקרים נעשו בעזרת שאלונים. אחד מהם היה פרוספקטיבי (עוקב קדימה). נשאלו נשים שעברו למפקטומיה (כריתה חלקית), מסטקטומיה (כריתה מליאה) ונשים שעברו את שניהם.

המסקנות החד משמעיות של המחקרים היו:

  1. מרבית נשים לא מקבלות את המסר שהאבחנה של סרטן השד מקומי איננה מקרה חירום, ומספר שבועות של איסוף מידע על הטיפול המומלץ אינם משפיעים על סיכויי ההבראה של האשה.
  2. שימוש באתרים מיקצועיים תומכי החלטה עשויים לתרום רבות למידע שבידי האשה אחרי האבחנה של סרטן השד.
  3. האופטימום לאחר קבלת האבחנה של סרטן השד הוא (ככל הנראה ) קבלת הסבר מפורט מהכירורג המטפל על כל אפשרויות הטיפול. חוות דעת של כירורג נוסף לרוב מומלצת מאד.

התוספות שלי (לא מהמאמרים):

מומלץ בכל לשון של המלצה לא לותר על ייעוץ של אונקולוג, המטפל בסרטן השד, לאחר קבלת האבחנה ולפני החלטה על כל טיפול שהוא.

מומלץ מאד לברר על המנתח אותן פגשתן לראשונה. מומלץ לשאול את המנתח במפורש: היכן הוא מנתח, מה בדיוק טיב הניתוח, האם ישותפו מנתחים נוספים, לאן יישלח החומר שיוצא בניתוח, איך הוא צופה את המשך הטיפול.

 

מקור: https://www.medscape.com/viewarticle/890527?src=wnl_edit_tpal&uac=197081CJ

אחרי האבחנה