שיחזור שד מיידי לעומת דחוי

לאחר כריתת שד, נשים רבות מעדיפות לעבור שיחזור שד מיידי ולא לדחות את השיחזור לזמן מאוחר יותר. לגישה זו שני יתרונות ברורים: האחד שבכך חוסכים הרדמה נוספת, השני שהאשה מתעוררת מההרדמה עם שד.

במשך שנים רווחה הדעה ששיחזור שד מיידי עדיף על שיחזור דחוי. מחקר פרוספקטיבי שפורסם לאחרונה מצא ששיחזור שד דחוי כרוך בהרבה פחות סיבוכים משמעותיים ובאותה שביעות רצון כמו של העוברות שיחזור מיידי.

המסקנה המתבקשת: שיחזור מיידי הוא לא תמיד הדרך הנכונה.

שיחזור