סקס וחולי הסרטן

נושא הסקס במובנו הרחב אצל חולי הסרטן לרוב לרוב לא נדון כלל בין מטופלים ומטפלים. מטופלים לא מעלים את הנושא מסיבות רבות הכוללות בושה, אי נוחות, דיכאון ועוד. מטפלים לא מעלים את הנושא בעיקר כי הוא קשה ואולי גם לא נחשב די חשוב.אבל סקס ובמובן הרחב – אינטימיות גופנית הוא גורם משמעותי ביותר בהשפעתו על איכות החיים של רוב האנשים.

נושא חשוב זה נדון בהרחבה בכנס לטיפול תומך בחולי הסרטן שהתקיים לאחרונה . בכנס הודגשו ההתעלמות מהנושא, העדר מחקרים והאפשרויות הרבות והפשוטות למדי בהן ניתן להקל על המטופל ולשפר בכך את איכות חייו.

הבעיה היא לעיתים קרובות גופנית ולעיתים רבות ריגשית.  לרוב מדובר בשילוב של שני הגורמים.

במחקרים ראשוניים שהוצגו בכנס הוראה שהתערבות של אנשי מקצוע לזיהוי הבעיה ולטיפול בה הביאו לשיפור גדול באיכות חיי המטופלים. ההתערבות כללה טיפול בבעיה הגופנית והדרכה איך להתמודד איתה, כמו גם טיפול התנהגותי- קוגניטיבי.

מסקנת הפאנל שדן בנושא (שהיא גם מסקנתי שלי שנים רבות) שעל המטפלים להעלות את הנושא (ברגישות הראויה וכשמתאים) לדיון עם המטופלים. התערבות, לא דרמטית, יכולה להוביל לשיפור דרמטי באיכות החיים ובתחושת האני של המטופל.SEX