התרופה אבמציקליב אושרה לסרטן השד

מעכב מסלול ה CDK6 – אבמציקליב (ורזניו) אושר על ידי ה FDA לטיפול בסרטן שד גרורתי עם רצפטורים חיוביים להורמונים והר-2 שלילי. זו היא התרופה השלישית ממשפחת מעכבי הCDK שנרשמה לטיפול בסרטן שד גרורתי בשילוב עם טיפול הורמונלי. קדמו לה התרופות פלבוציקליב (איברנס) וריבוציקליב. 

התרופה אבמציקליב אושרה לטיפול בסרטן שד גרורתי (רצפטורים חיוביים, הר-2 שלילי) בשילוב עם התרופה פסלודקס ולאחר התקדמות המחלה בטיפול הורמונלי קודם. התרופה אושרה גם כטיפול בתרופה יחידה לאחר טיפולים קודמים , כולל כימותרפיים.

האישור לשילוב של פסלודקס+אבמציקליב ניתן על סמך מחקר מונארך 2 ואילו האישור לטיפול בתרופה בודדת ניתן על סמך מונארך 1. ראו פירוט בדף תרופות ביולוגיות.

הודעת ה FDA

פירוט יובא ומובא בעמוד תרופות ביולוגיות.

CDK.6 CDK.6