חזרה מקומית של סרטן השד לאחר כריתת שד

בעיקבות שאלות רבות של נשים על ההיתכנות והסיבות לחזרה מקומית באזור של כריתת השד, ראו הסברים בדף הניתוחים.