מחקר המונה-ליזה, ריבוציקליב

ריבוציקליב היא תרופה "ביולוגית" המעכבת מסלול תאי הנקרא CDK4/6. תרופות נוספות ממשפחה זאת הן פלבוציקליב (איברנס) ואבמציקליב. תרופות אלה דוחות התפתחות עמידות לטיפולים הורמונליים.

במחקר המונהליזה הישוו בין מתן לטרזול+ריבוציקליב לעומת מתן לטרזול+פלצבו לנשים פוסטמנופאוזליות גרורתיות עם רצפטורים להורמונים והר-2 שלילי כטיפול ראשון במחלתן הגרורתית.

Close-up of a male doctor and a female patient smiling

על פי תוצאות ביניים שהוצגו היום בכנס ושפורסמו בו זמנית בעיתון הנחשב NEJM בקבוצה שקבלה את הריבוציקליב נמצאו דחיה משמעותית בהתקדמות המחלה ועליה משמעותית באחוז התגובה לטיפול.

תופעות הלוואי המשמעותיות בקבוצת המחקר היו: ירידה בתאים הלבנים, יתר לחץ דם ועליה בתיפקודי הכבד.

חשוב לציין:

  1. ריבוציקליב  אושר ע"י ה FDA  במארס 17 לטיפול קו ראשון במחלה גרורתית עם קולטנים חיוביים.
  2. 2. כרגע אין כל ביומרקר שיכול לזהות את הנשים הצפויות להגיב לטיפול.
  3. אין מידע השוואתי בין ריבוציקליב לפאלבוציקליב.
  4. המחקר מומן ע"י היצרן חברת "נוברטיס".

לאור הניסיון עם תרופת הפלבוציקליב, מחקר זה מחזק את הגישה של שילוב תרופה הורמונלית עם תרופה ביולוגית לדחיית התקדמות המחלה.

אין, כרגע, כל מידע על ההשפעה על ההשרדות.